پازل‌های آنلاین و رایگان کاکوروکاکورو همانند جدول کلمات متقاطع با اعداد است. جمع حروف «کلمه»، باید به عدد ارائه‌شده در سرنخ بالای آن یا سمت چپ آن، منتج شود. کلمات، تنها می‌توانند از اعداد بین ۱ تا ۹ تشکیل شده باشند، و هر عدد تنها می‌تواند یک‌بار در کلمه استفاده شود. هر پازل کاکورو فقط یک راه‌حل دارد، و تنها با منطق قابل حل است.

راهنمای کاکورو: هنوز مطمئن نیستید چه ترکیب‌هایی از مقادیر مختلف برای یک عدد معتبرند؟ روی عددِ سرنخ کلیک کنید، و یک جعبه‌ی راهنما، احتمالات ممکن را نشان خواهد داد.

بهینه شده برای: دسکتاپ
تغییر به: تلفن

سودوکو و هیتوری را نیز امتحان کنید
   
 
18
 
16
   
 
9
 
16
 
30
 
 
16
8
 
20
23
 
 
13
30
 
22
6
5
 
12
3
 
16
11
   
6
29
11
3
 
 
11
6
 
3
9
39
 
7
 
9
6
 
11
 
3
 
9
 
8
7
 
13
12
20
12
 
21
3
 
   
15
6
 
24
 
9
 
11
11
23
6
10
 
 
7
5
3
 
4
 
17
6
10
4
   
3
28
 
8
8
18
 
 
12
12
7
 
 
15
 
8
16
 
 
10
14
11
3
9
29
 
30
 
 
9
 
 
5
 
 

شما در حال بازی پازل 9×17 آسان 29 می‌باشید

از نو شروع کنید، و یک کاکوروی دیگر به همین اندازه و همین حد دشواری، بازی کنید.‏