پازل‌های آنلاین و رایگان کاکوروکاکورو همانند جدول کلمات متقاطع با اعداد است. جمع حروف «کلمه»، باید به عدد ارائه‌شده در سرنخ بالای آن یا سمت چپ آن، منتج شود. کلمات، تنها می‌توانند از اعداد بین ۱ تا ۹ تشکیل شده باشند، و هر عدد تنها می‌تواند یک‌بار در کلمه استفاده شود. هر پازل کاکورو فقط یک راه‌حل دارد، و تنها با منطق قابل حل است.

راهنمایی برای کاکورو: هنوز نمی‌دانید آن یک عدد دقیقاً چیست؟ مقدارهای باقی‌مانده و ممکن آن را پر کنید -- سپس آن خانه به طور خودکار برای دربرگرفتن عدد تغییر اندازه می‌دهد.

بهینه شده برای: دسکتاپ
تغییر به: تلفن

سودوکو و هیتوری را نیز امتحان کنید
   
 
10
 
24
   
 
20
 
14
 
32
 
20
 
16
13
 
30
14
19
 
29
7
21
 
16
13
   
3
40
 
21
8
9
 
10
 
5
4
16
8
5
 
19
8
12
22
33
 
14
16
 
 
7
18
 
6
10
14
 
10
 
8
6
 
36
4
26
 
8
 
18
 
 
8
 
 

شما در حال بازی پازل 9×11 سخت 10156 می‌باشید

از نو شروع کنید، و یک کاکوروی دیگر به همین اندازه و همین حد دشواری، بازی کنید.‏