پازل‌های آنلاین و رایگان کاکوروکاکورو همانند جدول کلمات متقاطع با اعداد است. جمع حروف «کلمه»، باید به عدد ارائه‌شده در سرنخ بالای آن یا سمت چپ آن، منتج شود. کلمات، تنها می‌توانند از اعداد بین ۱ تا ۹ تشکیل شده باشند، و هر عدد تنها می‌تواند یک‌بار در کلمه استفاده شود. هر پازل کاکورو فقط یک راه‌حل دارد، و تنها با منطق قابل حل است.

راهنمای کاکورو: با سرنخ‌هایی شروع کنید که فقط یک ترکیب معتبر دارند. برای مثال؛ سرنخ ۳ با ۲ خانه، باید ۱ و۲ باشد، و سرنخ ۲۳ با ۳ خانه، باید ۶، ۸ و ۹ باشد.

بهینه شده برای: دسکتاپ
تغییر به: تلفن

سودوکو و هیتوری را نیز امتحان کنید
   
 
21
 
11
 
16
 
35
 
 
14
24
 
35
 
 
12
12
 
 
8
 
8
 
 
5
6
10
 
34
 
 
17
 
 

شما در حال بازی پازل 6×6 متوسط 22376 می‌باشید

از نو شروع کنید، و یک کاکوروی دیگر به همین اندازه و همین حد دشواری، بازی کنید.‏