پازل‌های آنلاین و رایگان کاکوروکاکورو همانند جدول کلمات متقاطع با اعداد است. جمع حروف «کلمه»، باید به عدد ارائه‌شده در سرنخ بالای آن یا سمت چپ آن، منتج شود. کلمات، تنها می‌توانند از اعداد بین ۱ تا ۹ تشکیل شده باشند، و هر عدد تنها می‌تواند یک‌بار در کلمه استفاده شود. هر پازل کاکورو فقط یک راه‌حل دارد، و تنها با منطق قابل حل است.

راهنمایی برای کاکورو: آیا می‌دانستید می‌ةوانید از کلیدهای جهت‌دار روی صفحه کلید خود برای رفتن به سمت بالا، پایین، چپ و راست استفاده کنید؟

بهینه شده برای: دسکتاپ
تغییر به: تلفن

سودوکو و هیتوری را نیز امتحان کنید
   
 
9
 
3
   
 
4
 
10
 
 
4
4
 
16
3
 
 
4
11
 
8
16
4
 
3
3
4
4
   
16
29
 
 
15
16
 
24
 
17
17
 
4
17
16
16
24
 
30
 
 
16
 
 
17
 
 

شما در حال بازی پازل 8×8 آسان 29543 می‌باشید

از نو شروع کنید، و یک کاکوروی دیگر به همین اندازه و همین حد دشواری، بازی کنید.‏