شما در حال بازی پازل 8×8 سخت 56539 می‌باشید

     
 
30
 
6
 
9
 
 
35
 
6
   
9
30
3
15
 
33
8
13
 
 
16
12
14
 
10
32
 
9
14
11
 
27
12
 
4
12
 
4
20
17
32
 
 
14
 
19
 
   


پازل‌های آنلاین و رایگان کاکوروکاکورو همانند جدول کلمات متقاطع با اعداد است. جمع حروف «کلمه»، باید به عدد ارائه‌شده در سرنخ بالای آن یا سمت چپ آن، منتج شود. کلمات، تنها می‌توانند از اعداد بین ۱ تا ۹ تشکیل شده باشند، و هر عدد تنها می‌تواند یک‌بار در کلمه استفاده شود. هر پازل کاکورو فقط یک راه‌حل دارد، و تنها با منطق قابل حل است.

راهنمایی برای کاکورو: آیا می‌دانستید می‌ةوانید از کلیدهای جهت‌دار روی صفحه کلید خود برای رفتن به سمت بالا، پایین، چپ و راست استفاده کنید؟

از نو شروع کنید، و یک کاکوروی دیگر به همین اندازه و همین حد دشواری، بازی کنید.‏


بهینه شده برای: تلفن | تغییر به: دسکتاپ

سودوکو و هیتوری را نیز امتحان کنید