شما در حال بازی پازل 6×6 آسان 792 می‌باشید

 
 
11
 
9
   
 
9
 
18
17
 
 
19
9
 
11
 
4
6
 
 
6
26
19
15
 
 
9
 
13
3
 
7
 
10
 
 
17
 


پازل‌های آنلاین و رایگان کاکوروکاکورو همانند جدول کلمات متقاطع با اعداد است. جمع حروف «کلمه»، باید به عدد ارائه‌شده در سرنخ بالای آن یا سمت چپ آن، منتج شود. کلمات، تنها می‌توانند از اعداد بین ۱ تا ۹ تشکیل شده باشند، و هر عدد تنها می‌تواند یک‌بار در کلمه استفاده شود. هر پازل کاکورو فقط یک راه‌حل دارد، و تنها با منطق قابل حل است.

راهنمای کاکورو: هنوز مطمئن نیستید چه ترکیب‌هایی از مقادیر مختلف برای یک عدد معتبرند؟ روی عددِ سرنخ کلیک کنید، و یک جعبه‌ی راهنما، احتمالات ممکن را نشان خواهد داد.

از نو شروع کنید، و یک کاکوروی دیگر به همین اندازه و همین حد دشواری، بازی کنید.‏


بهینه شده برای: تلفن | تغییر به: دسکتاپ

سودوکو و هیتوری را نیز امتحان کنید