شما در حال بازی پازل 4×4 آسان 7311 می‌باشید

   
 
27
 
17
 
16
 
22
 
 
23
11
7
 
 
19
 
 


پازل‌های آنلاین و رایگان کاکوروکاکورو همانند جدول کلمات متقاطع با اعداد است. جمع حروف «کلمه»، باید به عدد ارائه‌شده در سرنخ بالای آن یا سمت چپ آن، منتج شود. کلمات، تنها می‌توانند از اعداد بین ۱ تا ۹ تشکیل شده باشند، و هر عدد تنها می‌تواند یک‌بار در کلمه استفاده شود. هر پازل کاکورو فقط یک راه‌حل دارد، و تنها با منطق قابل حل است.

راهنمایی برای کاکورو: هنوز نمی‌دانید آن یک عدد دقیقاً چیست؟ مقدارهای باقی‌مانده و ممکن آن را پر کنید -- سپس آن خانه به طور خودکار برای دربرگرفتن عدد تغییر اندازه می‌دهد.

از نو شروع کنید، و یک کاکوروی دیگر به همین اندازه و همین حد دشواری، بازی کنید.‏


بهینه شده برای: تلفن | تغییر به: دسکتاپ

سودوکو و هیتوری را نیز امتحان کنید